top of page

კონსულტაცია, ინტეგრაცია და
უსაფრთხოების სერვისების მართვა

ISSP უზრუნველყოფს კიბერუსაფრთხოების სერვისების სრულ სპექტრს: აუდიტს და შეფასებას, კონსულტაციებსა და კიბერუსაფრთხოების არქიტექტურის განვითარებას, ინტეგრაციასა და მხარდაჭერას,   უსაფრთხოების მართვის სერვისებს, ასევე სასწავლო პროგრამებს.

01.

კონსულტაცია

ჩვენი ექსპერტები, ორგანიზაციებს, ეხმარებიან კიბერ რისკების შემცირებაში, დაცვის ტექნოლოგიებისა და პროცესების სწორად და ეფექტურად გამართვაში, სწრაფად ცვალებადი საფრთხეებისა  და რეგულაციების შესაბამისად. ასევე რისკების სწორად შეფასებაში და იმის განსაზღვრაში თუ ვინ და რა პროცესები და ტექნოლოგიებია საჭირო თქვენი უსაფრთხოების პროგრამის გასაძლიერებლად, თქვენივე უნიკალური გარემოსა და საჭიროებების გათვალისწინებით.
ჩვენ ვატარებთ შეღწევადობის ტესტირებას, კომპრომენტირების შეფასებას, აპლიკაციის, ინფრასტრუქტურისა და ქსელის უსაფრთხოების აუდიტს, რათა განისაზღვროს არსებული და შესაძლო მოწყვლადობები, შემოწმდეს კიბერუსაფრთხოებისთვის გატარებული ღნისძიებები და გაუმჯობესდეს კიბერმდგრადობა.

ჩვენი საიმედო პარტნიორობა მსოფლიოში წამყვანი უსაფრთხოების ტექნოლოგიის პროვაიდერთან და ჩვენი გამოცდილი, სერთიფიცირებული ინჟინრები, საშუალებას გვაძლევს უზრუნველვყოთ ჩვენი დამკვეთები საუკეთესო დონის ინტეგრაციითა და მხარდაჭერით. ჩვენი ინჟინრები მუდმივად ანვითარებენ და აუმჯობესებენ უნარებს, ეცნობიან სიახლეებს უახლესი ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებებისა და მსოფლიო პრაქტიკის შესახებ, რაც შემდგომში კიბერუსაფრთხოების საუკეთესო დაცვას უზრუნველყოფს. 

02.

ინტეგრაცია

03.

უსაფრთხოების მართვა

ISSP SOC- ის მიერ მართული უსაფრთხოების სერვისების გამოყენებით, ჩვენი მომხმარებლები შეიძლება დარწმუნებულები იყვნენ, რომ მათი ციფრული გარემო დაცულია და შეუძლიათ თავიანთ საქმეებზე ფოკუსირება.
ჩვენ გთავაზობთ საფრთხეებისა და პლადფორმების მართვის, მოწყვლადობისა და უსაფრთხოების მონიტორინგის  სერვისებს, რაც დაგეხმარებათ თავიდან აიცილოთ საფრთხეები.

04.

საფრთხის აღმოჩენა და რეაგირება

ჩვენი საიმედო პარტნიორობა მსოფლიოში წამყვანი უსაფრთხოების ტექნოლოგიის პროვაიდერთან და ჩვენი გამოცდილი, სერთიფიცირებული ინჟინრები, საშუალებას გვაძლევს უზრუნველვყოთ ჩვენი დამკვეთები საუკეთესო დონის ინტეგრაციითა და მხარდაჭერით. ჩვენი ინჟინრები მუდმივად ანვითარებენ და აუმჯობესებენ უნარებს, ეცნობიან სიახლეებს უახლესი ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებებისა და მსოფლიო პრაქტიკის შესახებ, რაც შემდგომში კიბერუსაფრთხოების საუკეთესო დაცვას უზრუნველყოფს. 

05.

სასწავლო პროგრამები

ISSP ტრენინგ ცენტრი გთავაზობთ სხვადასხვა  ვენდორების  პროფესიონალურ ავტორიზებულ და საავტორო ტრენინგებს. 
ტრენინგ ცენტრი წარმოადგენს მსოფლიოს უმსხვილესი ინფორმაციული უსაფრთხოების ტრენინგების მწარმოებელი კომპანიების ოფიციალურ პროვაიდერს, როგორებიცაა: EC-Council და (ISC)².
ჩვენი შემუშავებული ტრენინგ პროგრამები ემყარება ISSP SOC– ის უახლეს პრაქტიკას და საერთაშორისო დონეზე აღიარებულ ISSP Labs- ს კვლევებს.

'We were impressed with your research and investigation related to the series of APT cyber-attacks on Ukrainian critical infrastructure, media, financial institutions and government that took place in 2015 and 2016 which resulted in power cuts, blackouts and other serious consequences. We appreciate that you shared ISSP Labs unique expertise, research findings, and innovations regarding cyber-attacks investigations. In particular, the ThreatSCALE - Sequence of Cyber Attack Lifecycle Events - model for analysis of cyber-attacks that you've developed is a very interesting approach to investigating and preventing future APT attacks. Thank you for sharing this model and for the engaging dialog with the lab.' 

Lori Glover

J.D. Managing Director, Aliances Executive Director, 
MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory.

bottom of page